PSİKOLOJİK DESTEK NEDİR?

Doğumdan ölüme kadar birey olarak yaşantısını sürdürdüğü toplumda, zaman zaman insanoğlu problemlerle karşı karşıya gelebilir. Psikolojik destek,kişilerin psikolojik (davranışsal,bilişsel ve en önemli duygusal) problemlerine çözüm bulmayı hedefler.

Psikoloğun amacı bireyin iyilik halini  garantilemek, danışanlarıyla olabilecek çatışmaları en aza indirmek ve güvene dayalı ilişki kurmaktır.

Rehabitasyon Merkezlerindeki Psikologlar ;

 • Bilişsel, duygusal ve davranışsal problemli çocukları tespit etmek ve aileden öykü alıp aile ve öğretmeni ile tedavi planı oluşturduktan sonra işbirliği içinde uygun ödevlendirmeler yapar.
 • Ailelere çocuklarının özel durumları, aile ilişkileri ,iş ilişkileri ,arkadaş ilişkileri  vs konularda bireysel ya da aile terapisi ile yardımcı olur.
 • Özel gereksinimli çocuk sahibi ailelerin sosyal yaşam uyumunu kolaylaştırmak.
 • Aileyi aktif olarak çocuğun bireysel eğitim programı hakkında bilgilendirmek ve sürece dahil etmek.

Psikoloji genç bir bilim dalı olduğu için betimsel, deneysel, istatistiksel yöntemlerle, anemnez alarak, değerlendirme testleri ile sorunu bütüncül olarak saptamaya çalışır.Unutulmamalıdır ki insan beyninin son derece karmaşık bir işleyiş düzeni olması ve araştırmaların deneysel olarak yapılamaması davranışın nörobiyolojik temelleri üzerinde bilgimizin oldukça sınırlı kalmasına yol açar.

BİREYSEL TERAPİ nedir  ?

Danışan ve psikoterapist arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahelelerin kullanımı gibi süreçleri içeren yapılandırılmış ,amaca yönelik ,danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmadır.

GRUP TERAPİSİ nedir?

Problemleri ve rahatsızlıkları ortak olan bir çok kişinin grup halinde psikoterapiye dahil olması.

AİLE TERAPİSİ nedir?

İlişkiler açısından sorunları olan insanların,evlilik ,ayrılık ve boşanma sırasında ,çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişilerarasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

PEKİ KİMLER PSİKOLOJİK DESTEK VEREBİLİR?

Üniversitelerin Psikoloji ve PDR bölümünden (4 yıllık )lisans mezunu kişiler ,Psikolojik destek verebilir. Unutmayalım ki ilaç yazamazlar ,psikoterapi yapabilirler.

PSİKOLOĞA NE ZAMAN GİDİLİR?

 • Yaşadığınız sorunların günlük hayatınızı, ilişkilerinizi, iş yaşamınızı sıkıntıya sokması ve bu sorunların günlük rutin işlere konsantre olmanıza engel olması,
 • ‘Kendimi yalnız hissediyorum.’
 • Benzer sorunları sık sık yaşadığınızı fark ettiğiniz ve uyguladığınız çözüm yollarının tam işe yaramadığını hissettiğiniz durumlar,
 • Duygusal açıdan iyi hissetmediğiniz ve her zamanki halinize göre farklılıklar hissettiğiniz durumlar,
 • Genel hayatınızı eskisi gibi işlevsel olarak sürdürmenize engel olabilecek herhangi bir durum ,
 • Çocuğum özel bir çocuk ne yapabilirim ?
 • ‘Eşim beni anlamıyor.’
 • ‘Konuşacak birine ihtiyacım var .’

psikoloğa başvurmak için geçerli bir nedenlerdendir.