Günlük yaşam becerileri, gelişim özellikleri ve bireysel yeterlilikleri doğrultusunda farklılıklar gösteren çocuklarımızın topluma uyum sağlamaları için kazandırılması gereken becerilerdir. Bu beceriler çocuğun ev içinde veya dışında ya da bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri, kişisel ihtiyaç ve bakımlarını karşılamaları aynı zamanda kişinin kendine geçindirebilecek bir iş bulmaları için gereklidir.

Günlük yaşam becerileri çocuğun yeterliliği ve yetersiz olduğu durumlara göre belirlenir. Bunu belirlemek için, öncelikle çocuğun ev ve yakın çevresinin incelenmesi gereklidir. Çocuğun ev içinde ve etkileşimde bulunduğu yakın çevresinde gereksinim duyduğu günlük yaşam becerilerinden, öğrencinin yapabildiklerine dayalı olarak kazandırılması uygun olanlar belirlenmelidir.

Günlük yaşam becerilerine örnek verecek olursak;

Ev içi beceriler: yemek hazırlama, temizlik, misafir ağırlama, giyinme vs.

Toplum kaynaklarını kullanma becerileri: sokakta yürüme, otobüse binme, kart kullanma, market alışverişi yapma, muayene olma vs. gibi toplumsal uyum amaçlı becerilerden oluşur.