Bazı çocuklarımız kaynağı ne olursa olsun motor duyusal bilişsel anlamda yetersiz kalmaktadırlar. Bu yetersizlik hem çocuğu hem aileyi kısıtlayarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bu süreci en iyi şekilde geçirmek için çocuğun mümkün olan en kısa sürede bir fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecine girmesi gerekir. 

 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON;

Bu program öncelikle ileride oluşabilecek kas-iskelet problemlerinin önüne geçmeyi, çocuğun geriye gitmesini önlemeyi, mevcut durumunu korumasını veya mümkünse en kısa sürede normal gelişim hızına erişmesini amaçlar. 

Serebral Palsi, Riskli Bebekler, Spina Bifida, Down Sendromu, Obsterik Brakial Pleksus Yaralanmaları, Hidrosefali, Skolyoz gibi pek çok farklı problemle fizyoterapi ve rehabilitasyon programı sayesinde savaşılır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon; çocuğun uyku düzeninden yeme alışkanlığına, ayakkabı giymesinden saç taramasına, merdiven çıkmasından bisiklet sürmesine, top oynamasından kaymasına , oturmasından kalkmasına, bir bardağı tutmasına, ayakta durmasına ve bazen de başını yastıktan kaldırmasına odaklanır. Her çocuğa “özel” bir tedavi programı hazırlanır ve düzenli olarak takip edilir.

Doğuştan veya sonradan gelişen rahatsızlıklardan kaynaklı bu yetersizlikle savaşan çocuklarımızın fiziksel bilişsel duygusal psikolojik ve sosyal açıdan mümkün olan en bağımsız seviyeye ulaşması için çocuk fizyoterapistleri görev almaktadır.

 Çocuk Fizyoterapisti; genel fizyoterapi eğitiminin üzerine çocuğun tüm gelişim evreleri üzerine bilgi sahibidirler ve çocukta normalin dışında oluşabilecek problemlerin çözümü için öngörülen fizyoterapi ve rehabilitasyon programını yürütürler. Doğumdan adolesan döneme kadar geçen süreçte oluşan herhangi bir kısıtlılığa ait değerlendirme prognoz ve tedavi ile ilgilenirler. 

Erken Müdahale; tüm dünyada kabul gören teşhis ve tedavi sürecinde çocuklarımızın gelişiminde büyük rol oynamaktadır.  Beynin kendisini yenilemesi, gelişmesini devam ettirmesi olarak adlandırdığımız beyin plastisitesini de göz önünde bulundurduğumuzda ana hedef kitlesi 0-2 yaş olmakla birlikte okul öncesi dönemi de dahil edersek 0-6 yaş gelişimin en hızlı şekilde olduğu dönemdir.Erken müdahale multi-disipliner bir yaklaşımdır.

 Aile eğitimi; ailenin mümkün olan en kısa sürede çocuğun mevcut durumunu kabullenmesi ile başlayan ve çocuğun bütün rehabilitasyon programına ortak ve aktif katılımlarıyla devam eden bir süreçtir. Çocuğun ailesi ile ilişkisinin kopmaması sürecin kaliteli bir biçimde devam etmesi çocuğun güveninin artması veya yerine gelmesi en önemlisi fizyoterapi ve rehabilitasyon programının sürekliliğinin korunması için ailenin programa katılımı şarttır. Çocuk fizyoterapisti ; uygun hareketler, pozisyonlamalar, kaçınılması gereken durumlar,çoçuğa  uygun ortamın hazırlanması hakkında aileyi yönlendirir. 

 Çocuklarınızın mükemmeli yakalaması adına çıktığımız bu yolda, fizyoterapi ekibi olarak;  zorluklarınızı kolaylaştırmak, ihtiyaçlarınızı azaltmak, her yönden sorularınıza cevap olmak için tüm bilgi birikim deneyim ve sevgimizle yanınızdayız.