Duyu Bütünleme Terapisi  çocuğa gerekli olan eğitimin; fiziksel aktivite ve oyunlar harmanlanıp aktarılma yöntemidir. 

Dış dünya ile iletişimimizi sağlayan görme, işitme, koku, tat ve dokunma duyularımızın yanı sıra iç dünyamızın kontrolünü elinde tutan vücudumuzun pozisyonunu hareketini ve yer çekimine karşı durumunu kontrol eden duyularımız da vardır. 

  Günlük yaşamımızı organize bir şekilde ilerletebilmek tüm bu duyu mekanizmasının bilinçli seviyede uygun olarak işlenmesi ve uygun cevabın açığa çıkması gerekmektedir. 

  Duyu Mekanizmasının işlenmesinde veya uygun cevabın açığa çıkmasında bi aksaklık olduğunda bazı problemlerle karşılaşırız. Kitap okurken sallanmak, yabancılardan aşırı korkmak, işine geldiği zaman duymak, yemeğe dokunmak istememek, tırnak yemek, her şeyi ağıza alma isteği… gibi birbirinden farklı ama birbiriyle bağlantılı olan çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalırız. Bu evrede temellerini ergoterapist A.J.Ayres in 1972’de attığı duyu bütünleme terapisi ihtiyacımız olan şeydir.

  Duyu bütünleme gelişimsel bir süreçtir. Kendi içerisindeki ilkeler doğrultusunda çocukla iş birliği içerisinde tamamen bireysel  oluşturularak doğru seviyeden başlanıp uygun cevabın açığa çıkması hedeflenir.

   Duyu Bütünleme Terapisinde , alanında uzman fizyoterapist, dil konuşma terapisti ve ergoterapist tarafından duyu sistemimizdeki kişisel farklılıklara dikkat edilerek dil, dikkat, denge, ilgi, organizasyon, motor becerilere odaklanarak bir tedavi programı geliştirilir

Çocuğun;

-Dönme,emekleme,oturma, ayağa kalkma,yürüme ve diğer motor gelişim basamaklarında yavaşlık 

-Akranlarıyla iletişiminde zorluk

-Aşırı temkinli olması

-Sıklıkla düşüp, bi yerlere çarpıp , vücut pozisyonunu ayarlayamaması

-Kalabalıktan kaçması

-Seslere hassasiyet göstermesi

-Banyo yapmaktan,saç kesiminden kaçması

-Tek tip kıyafet,çorap,kumaş tercih etmesi

-Kendisini tehlikeye atmaktan korkmaması

-Yaşına uygun motor aktivitelerden kaçınması( zıplama,sallanma,kayma,yazı yazma)

 duyu bütünleme ihtiyacı olduğuna dair şüphelenilmesi gereken konulardandır. 

Kişi duyu bütünleme terapisine başvurduğunda uzman fizyoterapist ergoterapist ve dil konusma terapisti ile yürütülen seansların ardından gerekli adaptif cevapların açığa çıkması beklenir. Uygun cevabın açığa çıkması temel esastır. 

 Duyu Bütünleme Terapisi;

-Yetişkin ve akranlarıyla iletişimi pozitif yönde fasilite eder.

-Dikkati, iç motivasyonu arttırır.

-Yaşına uygun bağımsızlık ve konfora ulaşmasını sağlar.

-Motor beceri performansını geliştirir

-Strateji programlamayı sağlar

-Stereotipik hareketleri ve kendini uyarma hareketlerini önemli derecede azaltır.